What people say

אמיר שלום, הגענו בשלום הביתה. איש, איש לביתו. מכיוון שנפרדנו בחיפזון ולא הספקנו להודות לך באופן מסודר ומנומס אז שתדע כי רצינו להודות לך על יומיים מרתקים, מעניינים ומעשירים בצורה יוצאת דופן. זה לא עניין של מה בכך להדריך במשך יומיים חמים וארוכים קבוצה (אמנם קטנה) שהרכבה כולל ילדים מגיל 7, נערים, צעירים, מבוגרים וקשישים בגיל 82. עשית זאת בכשרון רב ושמחנו על ההזדמנות שניתנה לנו. שא ברכה!
2-1024x575
בשם משפחות גני וזמירי
עודד

Ready? Set... Action!