יונים ממולאות

דליקטס אצל קוסטה. מסעדה יוונית קטנה הממוקמת ברחוב הקופטים. מאוד פשוט להגיע משער יפו. יורדים ברחוב דוד ופונים שמאלה ברחוב הנוצרים (זה הרחוב הראשון). פוסעים עד לרחוב הראשון ושוב שמאלה. עולים כ-10 – 15 מדרגות ומגיעים לקוסטה. המסעדה פתוחה עד שעות אחר הצהרים המוקדמות או עד שנגמרות היונים. מלבד יונים, סלטים וכבד כבש מטוגן, טעים מאוד. פעם היה אפשר לבקש כוסית ערק עם הארוחה. היום – תשכחו מאלכוהול. כדי לוודא שנשארו יונים במלאי כדאי לצלצל 02-6274480